Rozhovory

The Young Ones před pražským koncertem: Co se týká Oi!, máme trochu tendenci žít v minulosti

The Young Ones je kapela z jihu Holandska, která hraje klasické Oi! v duchu kapel, jako Cockney Rejects, The Business, Blizt nebo 4Skins. Skvělá muzika pro ty, kteří stále mají nadšení pro starou školu Oi! punku. Na otázky odpovídal basák Merijn a vy máte možnost slyšet The Young Ones na jejich prvním koncertě v Čechách. V pátek 17. 1. vystoupí na spolu s Crossczech v pražském Klubu Famu.

ENGLISH VERSION

The Young Ones is band from south of Holland, which plays classic Oi! in the spirit of bands like Cockney Rejects, The Business, Blitz or 4Skins. Great music for those who still got enthusiasm for old school kind of Oi!punk. Questions have been responsed by bass guitarist Merijn and you can hear them at their first show at Czech republic. On friday 17.1. they play with band Crossczech at Prague’s club Famu.

Hello guys. Could you introduce us a bit your band? Where are you from and in which line up do you play?
Hi, we are The Young Ones from Maastricht, the most southern, most beautiful and oldest city of The Netherlands. We have had a few different line-ups. The current one is: Marlon-vocals, Elmer-guitar/vocals, Lando-guitar, Youri-drums, Merijn-bass.

When did you came out with idea to start a band and how old you were?
Marlon and Elmer started the band when they were 13 – 14 years old. This was sometime around 2004

How have you discovered Oi!punk music and which bands are biggest inspiration for you? I guess we can hear it in your music but maybe you could surprise us with your taste.
Personally I got into it in the second half of the 90ies when punk became more popular with bands like green day and the offspring. I started exploring more authentic punkbands and this is how I also learned about Oi! Around that time the hardcore scene in our area also started to grow pretty big with bands like Right Direction, Backfire! and Discipline and these bands also introduced (Oi!) punk to a lot of new kids. My brother Elmer who is nine years younger than I am discovered the music because that was all he would hear me play when he was really young.
Our biggest influences are the obvious ones: Cockney Rejects, The Blitz, 4 Skins and a more recent band Hard Skin.

Your first album „No Bollocks, Just Oi!“ came out at 2005. With what label have you been cooperating at these times? And what was reaction from the scene to your record?
That album was very well received by the scene and resulted in the first couple of shows in Germany, The Netherlands and Belgium. People really liked the fresh and youthful sound of that album.

I love Oi! and hardcore projects from Holland. Which Dutch bands do you appreciate from your point of view?
It seems like you had been inactive for lot of years. Have you been out of the scene or why haven’t you been playing and making new stuff?
We are mostly into British bands but Savage Beat is a very cool Dutch band and ofcourse Evil Conduct. The band has been inactive for a couple of years because the
members were busy doing other things with other bands/study/work etc.

After a decade you came back with EP „Our Nose in Their Business“. Which reactions did you receive to this record? You cooperate with Contra records now. Could you tell us something about this partnership?
It was a good introduction to the restart of the band and was very well received. Personally we have a lot of things we don’t like about it when we look back at it. Especially the sound could/should have been better but also musically we were still a boy rusty. Greatest hits already sounds way better and the upcoming new album is again a great improvement. That’s also our goal, to get better and better as much as is possible in this specific kind of music.
When we reformed we quickly recorded the four songs as a demo for contra and they were immediately enthusiastic and so the story began. We are very happy to work with them and they seem to feel the same so we have been going steady with them since then.

At 2018 you kicked out album „Greatest Hits vol. II“. Was it a plan to show to all people you are heavily influenced by Cockney Rejects, or it was just kind of joke?
Both. We never made a secret about how much we love Cockney Rejects but it is also our stupid sense of humor to call an album “Greatest Hits vol. II” without having a vol. I or even actually one hit. It’s that kind of self-mockery which can be confused with arrogance if you don’t understand our kind of humor.

We can’t live only at the past. Which bands active nowadays are you interested in? If somebody ask you which bands could he listen now, what do you advice to him?
We listen to a whooooole lot of different music. As far as Oi! Is concerned we do tend to live a bit in the past but we also like bands like Rixe, Crown Court, La Inquisicion, Noi!se, Bonecrusher and our friends from Brutal Bravo

Do you have some funny stories from your last concerts? Something you want to spread to the world?
Every time we play we have a lot of fun! It’s difficult to mention specific anecdotes because it’s usually a continuing trip of silly humor, booze and laughter. We have ended up in the wrong hotelrooms where families were sleeping with their kids, forgot our equipment, lost bandmembers, ended up being payed twice, ended up without being payed at all, got lost in the middle of nowhere, drank too much, didn’t drink enough.

Mohl bys nám trochu představit kapelu? Odkud jste a v jaké sestavě hrajete?

Jsme The Young Ones z Maastrichtu, z nejjižnějšího, nejkrásnějšího a nejstaršího města Holandska. Hráli jsme v několika různých sestavách. Současná je: Marlon – zpět, Elmer – kytara / zpěv, Lando – kytara, Yuri – bicí a Merjin – basa.

Kdy vznikl nápad začít s kapelou a kolik vám bylo?

Marlon a Elmer začali s kapelou, když jim bylo 13 – 14 let. To bylo někdy kolem roku 2004.

Jak jste objevili Oi! punk a které kapely jsou pro vás největší inspirací? Myslím, že to můžeme slyšet ve vaší muzice, ale možná nás můžete překvapit.

Osobně jsem se do toho dostal v druhé půlce devadesátek, když se punk stal populárnější díky kapelám, jako Green Day a The Offspring. Začal jsem objevovat více původních punkových kapel, a tak jsem se dozvěděl o Oi!. Někdy v těch časech v našem okolí začala hodně růst hardcore scéna s kapelami jako Right Direction, Backfire! a Discipline. Tyhle kapely také ukázaly (Oi!) punk spoustě nových děcek. Můj brácha Elmer, který je o devět let mladší než já, objevil tuhle hudbu, protože mě jí slyšel pouštět.

Naše největší inspirace jsou samozřejmě Cockney Rejects, The Blitz, 4Skins a současnější kapela Hard Skin.

Nemůžeme žít jenom v minulosti. Které současné kapely vás zajímají? Kdyby se vás někdo zeptal, které kapely si pustit teď, jakou radu byste mu dali?

Posloucháme spoustu různé hudby. Co se týká Oi!, máme trochu tendenci žít v minulosti, ale máme také rádi kapely, jako Rixe, Crown Court, La Inquisicion, Noi!se, Bonecrusher a naše přátele z Brutal Bravo.

Vaše první album No Bollocks, Just Oi! vyšlo v roce 2005. S jakým labelem jste spolupracovali v těch dobách? A jaké byly na desku reakce?

To album mělo úspěch, což vyústilo v několik prvních koncertů v Německu, Holandsku a Belgii. Lidem se dost líbil čerstvý a mladistvý zvuk té desky.

Miluju Oi! a hardcore projekty z Holandska. Které Holandské kapely oceňujete vy?

Máme rádi hlavně britské kapely, ale Savage Beat je hodně dobrá holandská kapela a samozřejmě Evil Conduct.

Nějakou dobu jste byli neaktivní. Zmizeli jste ze scény, nebo proč jste nehráli a nedělali nové věci?

Kapela byla neaktivní pár let, protože členové byli vytíženi jinými věcmi, jako jsou jiné kapely, studia, práce a tak dále.

Po dekádě jste se vrátili s EP Our Nose in Their Business. Jak ho zpětně hodnotíte?

Byl to dobrý začátek k restartování kapely. Osobně je spoustu věcí, které se nám na tom nelíbí, když se podíváme zpětně. Hlavně zvuk by mohl nebo měl být lepší, ale i hudebně jsme pořád byli nevyhraní.

Greatest hits vol II. už zní o dost lépe a chystané nové album bude znova velký posun. To je také náš cíl, být lepší a lepší, jak jen to bude možné v tomhle specifickém druhu hudby.

Spolupracujete teď s Contra Records. Jak to vzniklo?

Když jsme se dali znovu dohromady, nahráli jsme rychle čtyři písně jako demo pro Contra a oni byli okamžitě nadšení, a takhle ten příběh začal. Jsme opravdu šťastní, že s nimi pracujeme a vypadá to, že to mají stejně, takže v tom od té doby jedeme spolu.

V roce 2018 jste vydali album Greatest Hits vol. II. Bylo v plánu ukázat všem, že jste silně ovlivněni Cockney Rejects, nebo to byl prostě jen vtip?

Oboje. Nikdy jsem neskrývali, jako moc milujeme Cockney Rejects, ale je to taky ten náš debilní smysl pro humor nazvat album Greates Hits vol.II bez toho mít vol.I nebo vůbec nějaký hit. Je to ten dělání si srandy sami ze sebe, kterou ale může někomu připadat jako arogance, když nechápete náš smysl pro humor.

Máte nějaké zábavné historky z vašich posledních koncertů? Něco, co chcete rozšířit do světa?

Pokaždé když hrajeme, tak je to spoustu srandy! Je těžké zmínit nějaké konkrétní historky, protože je to obvykle pokračující sled hloupého humoru, chlastu a smíchu. Skončili jsme ve špatných hotelových pokojích, kde spaly rodiny s dětmi, zapomněli jsme nástroje, ztratili členy kapely, ztratili jsme se uprostřed ničeho, moc se ožrali, anebo jsme nepili dost, zaplatili nám třeba dvakrát, anebo taky nezaplatili vůbec.

Související

Back to top button