AnketyProč se jmenujeme...?

Prečo sa voláme The Twinkles?

Stále nás neprestalo baviť zisťovať, ako vznikajú názvy kapiel. Ďalšia kapela na rade bola talianska punková skupina The Twinikles. Viac nám k tomu povedal ich frontman Nick.

Hneď potom, čo som zavolal True na bicie, aby sme založili kapelu, bolo naliehavé nájsť názov, ktorý bude pôsobivý a originálny. Spravil som si zoznam mien, ktoré sa mi páčili, a ukázal som ho chalanom, ktorí so mnou robili štátnu službu, a mojim priateľom. Hlasovanie o názve The Twinkles bolo takmer jednohlasné. Môžem vám povedať, že som bol s týmto výberom veľmi spokojný, pretože to bolo moje obľúbené meno.

Why are we called The Twinkles?

We still enjoy finding out how band names come about. Next in line was the Italian punk band The Twinkles. Their frotman Nick told us more about it.

Just after I called True on drums to start the band, it was urgent to find a name that was impactful and original. I made a list of names I liked and showed it to the guys who were doing the civil service with me and to the friends of mine. The vote was almost all unanimous on the name The Twinkles. I can tell you that I was very happy with this choice because it was my favorite name.

Palo Zavodský

Slovenská spojka . kontakt : pavolzavodsky95@gmail.com

Související

Back to top button