Rozhovory

Tuscoma: Naše problémy sú nič oproti tomu, aké mali naši starí rodičia a ich rodičia

Tuscoma. Dvojčlenná post black metalová skupina z Nového Zélandu. Kurt Williams Joe Wright sa stretol už v skupine Hollywoodfun Downstairs a rozhodol sa z noise rocku, ktorý hrali s Hollywoodfun Downstairs, prejsť k agresívnemu black metalu a vznikla Tuscoma. Tento rok vydali nový album Arkhitecturenominus. Pri ich poslednom koncerte v Trenčíne na Október Feste nám ich spevák a gitarista Kurt povedal pár slov o Tuscome, budúcnosti a inšpiráciách.

ENGLISH VERSION

Tuscoma. Two-Mail Post Black Metal Group from New Zealand. Kurt Williams Joe Wright met in the Hollywoodfun Downstairs band and decided to break out of noise rock playing with Hollywoodfun Downstairs to aggressive black metal and Tuscoma. This year they released a new album Arkhitecturenominus. At their last concert in Trencin on October Feste, their singer and guitarist Kurt told us a few words about Tuscome, future and inspiration.

So the first question, why is your name Tuscoma?

Tuscoma is a place that doesn’t exist… Imagine bring in a desert, high and dry and the bright lights of Tuscoma are upon you. Blink of an eye and its gone. Just like our set last night. Fast furious and was it at all real?

interesting idea. Your previous name was  Hollywoodfun Downstairs. why this change?

Tuscoma and hollywoodfun downstairs are 2 separate bands. Hfd plays noise rock as a three piece. Tuscoma is more evil and aggressive and leans towards the black metal genre.

I understand.  many people in slovakia and czech don’t know anything about new zealand music underground scene. Can you describe it?

Nz music scene is a funny little thing. So many ‚cool‘ people with to many ‚cool‘ attitudes. Most of the scene all rally in and help each other. Nick Smith a shout out to him and Ben from valhalla (both legends and helpful guys).

it looks good. Which bands would you recommend to people who don’t know about music from new zealand? (except yours band)

I mainly listen to nz electro pop. But Beastwars are really good in our home city Wellington

In my opinion Beastwars are really good. Now something about you. how did you get to the music? and  which bands inspired your music?

This debut Tuscoma album (Arkhitecturenominus)  has no real inspiration. It was let’s change music and blast like crazy. Joe is from a metal background so he kind added some of those elements in, whereas I was about keeping it big (sounding like 5 members). The albums inspiration is about architecture, from old to new.

yes I heard some their song. for example damn the sky. Great. When you talk about inspiration, what inspires you when you write lyrics?

About the lyrics. It’s all tied into architecture. But the architecture must be anonymous! Like the song Groma – it is all about old roman times building set outs, but adding in the struggles of slavery to build such concepts. I kind of laugh at the mentality of people today, free this free that but don’t understand the real struggle. It seems the privileged people are the ones moaning and making glorified statements from clean shoes. I’m a builder and I understand the principles of creating such subjects, back then when life was just a number you have to take your hat off to the workers (can’t even say working class, was being a slave working class)?

I understand your idea and I like it. So my last question what are your plans for the future?

Yea man today’s troubles are minimal to even what our grandparents and parents went through. Having my dad’s dad fight in ww2, then the aggression and struggle handed down through poverty postwar makes our lives look like the Disney channel

Plans for the future, prepare a 4 week tour of Europe and UK next april/May. Support some bigger bands and write the next album. Hopefully recording it next year can’t say with who as we know… Now we have figured out the sound and formula we will press on!

Takže hneď na úvod, prečo sa voláte Tuscoma?

Tuscoma je miesto, ktoré neexistuje… Predstavte ste na vysokej a suchej púšti, na ktorú svieti slnko a Tuscoma je na vás. Žmurknete a všetko je preč. Úplne ako minulú noc. Rýchle, šialené a bolo to vôbec skutočné?

Zaujímavá myšlienka. Vás predchádzajúci názov bol Hollywoodfun Downstairs. Prečo táto zmena?

Tuscoma a Hollywood Downstairs sú dve rôzne kapely. S Hollywood Downstairs hráme hlučný rock ako traja. Tuscoma je viac zlá a agresívna, a naklonená skôr k black metalu.

Rozumiem. Veľa ľudí na Slovensku a v Česku moc nevie o hudobno/undergroundové scéne na Novom Zélande. Mohol by si ju nejako opísať?

Hudobná scéna na Novom Zélande je vtipná malá vec. Veľa ‚cool´ludí s ‚cool´ vlastnosťami. Väčšina zo scény rada pomáha navzájom ostatným. Napríklad Nick Smith a Ben z Valhaly (obaja sú legendy a veľmi vrúcny ľudia).

Ktoré skupiny by si z Nového Zélandu odporučil na vypočutie?

Ja často počúvam novozélandský elektro pop. Napr. Beastwars z našeho domovského mesta Wellington sú vážne dobrý.

Trocha ta možno prekvapím, ale Beastwars poznám.

Ty poznáš Beastwars?!

Hej poznám, napr ich song Damn the sky je skvelý. Teraz trocha o vás. Ako ste sa dostali k hudbe a ktoré skupiny vás inšpirovali?

Náš debut Arkhitecturenominus nemal v skutočnosti inšpiráciu zo žiadneho smeru. Jednoducho sme si povedali, poďme zmeniť hudbu, a bol z toho šialený výbuch. Joe má rád metal, takže pridal elementy metalu, ja som to chcel udržať veľké (znie to ako päťčlenná skupina). Inšpirácia albumu je v architektúre, od starej po novú.

Keď sme už pri inšpirácii, čo vás inšpiruje pri písaní textov?

Pri textoch je to všetko o architektúre. Architektúra musí byt anonymná! Ako naša pieseň Groma: Je to všetko o stavebných zariadeniach v starom Ríme, ale pridávajú otrocké boje na vybudovanie takého konceptu. Smejem sa na terajšej mentalite ľudí, zdarma toto, zdarma tamto, ale nerozumejú skutočnému boju. Vyzerá to, akoby privilegovaný ľudia bolí tí, ktorý štekajú a robia oslávené výroky z čistých topánok. Ja som staviteľ a rozumiem týmto princípom pri budovaný týchto subjektov, v minulosti keď bol život len číslo a museli ste dať dole klobúk pri robotníkoch (nemožno ani povedať, že robotnícka trieda bola robotnícka trieda)?

Rozumiem tvojej myšlienke a súhlasím. Moja posledná otázka, aké máte plány do budúcnosti?

Vieš, naše dnešné problémy sú nič oproti tomu, aké problémy mali naši starí rodičia a ich rodičia. Môj starý otec bojoval v druhej svetovej vojne (tá agresia a násilie) a chudoba po vojne, v porovnaní s tým je náš život ako z Disney Channel.

A plány do budúcnosti? Pripravujeme sa na štvortýždňové turné po Europe a Veľkej Británii, ktoré budeme mať v Apríli a Máji. Podporiť nejaké väčšie skupiny a pustiť sa do nového albumu. Dúfame, že ho nahráme budúci rok, ale nevieme povedať s kým. Teraz sme zistili, na aký zvuk a vzorec budeme tlačiť!

Palo Zavodský

Slovenská spojka . kontakt : pavolzavodsky95@gmail.com

Související

Back to top button