Rozhovory

Jack Dalrymple z Dead To Me o vášni k hudbě a o tom, jak rád se vrací do Prahy

Mezi zajímavé a všestranné hudebníky, jež by si zasloužili mnohem více pozornosti a uznání, patří i skromný sanfranciský kouzelník Jack Dalrymple. Ti, kdo sledují kalifornskou scénu a dění na západním pobřeží, budou vědět, že Jack založil a začínal s málo doceněnou, avšak pro mnohé z nás kultovní partou One Man Army. Krom toho dlouho hraje na kytaru se známějšími Swingin‘ Utters, je s ním spojeno i jméno The Re-Volts, punkový úkaz OMA transformoval do garážové senzace toyGuitar, a v neposlední řadě založil a velkou měrou se podílí na fungování punk rockových Dead To Me – u příležitosti jejich aktuálního koncertu na strahovské Sedmičce jsme si napsali přímo s Jackem, abychom z něj vytahali pár rozumů.

 

ENGLISH VERSION

While working on the new record, you cooperate with the producer Chris Dugan. How does the cooperation look like? What is the most important thing about engaging a producer?

Chris is amazing to work with! I feel like he instantly gets it. Everything I’ve done with him is pretty different. From toyGuitar to Dead To Me to the Swingin Utters, and for him to already know what we’re going for sonically, is truly amazing. I feel like the most important thing about working with a producer would be a common understanding on the direction. If that makes sense.

One question for the guitar geeks – what instrument do you play? If you would have to mention one guitar player by whom you’ve been influenced most, who would it be?

I play a couple different guitars/amps depending on who I’m playing with. I use Fender stratocasters and Fender Super Reverbs with toyGuitar. A Music Man and Les Paul Junior or Strat with Dead to Me and Swingin Utters. I think for me, my biggest guitar hero was my cousin Jeff. He bought me my first guitar, showed me how to hold chords, gave me my first tattoo. He was the coolest dood. He played in a lot of LA bands and played with Johnny Thunders before he died. I literally wanted to be my cousin growing up.

Does any kind of support for the bands exist in San Francisco (or in the US in general)? If it is so, is it provided by the state or some non-profit organizations?

I believe there is support in the punk community, DIY promoters, labels, and bands. As far as the city of San Francisco, or the state of California monetarily providing support? No, absolutely not at all.

Where to go in San Francisco? Recommend your favorite places, venues or pubs, please.

I really liked going to the Hemlock to see shows. But it closed. So that sucks. I gotta be honest though, I’m a bit of a hermit. I can count on one hand the bands I would actually go out to see.

What is the most pleasant thing about playing in a band, and what is mostly annoying?

I love that you get to share this amazing moment collectively. Like everyone being absorbed by music together. Everyone’s doing their part to make this bigger thing if you will. The most annoying part is that it eventually has to end.

You started and play in a couple of bands. Which one do you like most?

Ooooooo unfair question! Haha. I absolutely love playing music with all of them, otherwise I wouldn’t do it. We are friends outside of playing music, I could never choose.

Which bands have you been listening to recently?

I’ve been listening to Vacation, Sweet Reaper, Massenger, A Giant Dog, Radioactivity, DFMK. Ya, pretty much those bands, all the time.

What do you think about the NOFX affair and their joking about the shooting in Las Vegas and subsequent banning of their gigs?

I don’t think about them. At all.

What kind of literature do you like?

Books with big pictures, maybe some dragons, or witchcraft or some shit.

Do you read music magazines? Are there any local fanzines in San Francisco?

Nah, I have a 10 year old boy. I read his stories and homework stuff. I read “everybody poops” recently. Maybe if I was a better guitar player I would read like, “Guitar Player” magazine or something, but I have O interest in being an accomplished musician. I just wanna make noise.

What do you like about being on tour with the band? Have you noticed any funny or weird things while touring Europe? Do you remember any story from playing in the Czech republic?

I love hanging out with my friends, traveling, meeting other people and playing music for like 30min a night. Then fucking off till the next show. I think the Czech Republic, Prague in particular, is by far my favorite place. I think about my friends Big and Little Ales, the Nomads of Prague dudes, the 007 & Monika, Újezd and Houla. It’s crazy because I don’t really party on tour, like at all. But for whatever reason, when I’m in Prague I end up getting wasted!!

Na chystaném albu spolupracujete s producentem Chrisem Duganem. Jak ta spolupráce vypadá? Co nejdůležitějšího kapele angažování producenta přináší?

S Chrisem je radost pracovat! Mám pocit, že je okamžitě v obraze. Všechno, na čem jsem s ním spolupracoval, je dost odlišné. Od toyGuitar, přes Dead To Me, až po Swingin‘ Utters, a to, že on už ví, kam chceme směřovat zvukově, je vážně úžasné. Mám pocit, že ta nejdůležitější věc, co se týká práce s producentem, by mělo být společné pochopení toho, kudy se ubírat, pokud vám to dává smysl.

Jedna otázka pro kytarový geeky – na co hraješ? Kdybys měl říct jméno jednoho kytaristy, jehož hra tě nejvíc ovlivnila, kdo by to byl?

Hraju na několik různých kytar a aparátů, záleží na tom, s kým zrovna hraju. S toyGuitar používám Stratocastery od Fendera a taky Fender Super Reverbs. A s Dead To Me a Swingin’ Utters jsou to Music Man, Les Paul Junior nebo Strat.

Myslím si, že pro mě byl největším kytarovým hrdinou můj bratranec Jeff. Koupil mi první kytaru, ukázal mi, jak držet akordy, udělal mi mé první tetování. Byl to ten největší týpek. Hrál v hromadě kapel v L.A. a zahrál si s Johnnym Thundersem, než zemřel. Chtěl jsem doslova vyrůstat jako můj bratranec.

Existuje v San Francisku, potažmo v US, nějaká podpora pro kapely? Od státu, neziskovek atd.

Já věřím v podporu v rámci punkové komunity, DIY promotéry, vydavatelství a kapely. Pokud jde o město San Francisco nebo stát Kalifornie – že by oni poskytovali finanční podporu? Ne, v žádném případě, vůbec ne.

Kam jít v San Francisku? Doporuč tvoje oblíbená místa.

Moc rád jsem chodil na koncerty do podniku jménem Hemlock. Ale ten už zavřeli, což je škoda. Ale abych byl upřímný, jsem tak trochu poustevník. Kapely, na které bych se šel podívat, spočítám na prstech jedné ruky.

Co je nejlepší a naopak co nejhorší na tom být v kapele?

Já na tom zbožňuji to, že máš možnost sdílet tu úžasnou chvíli kolektivně, ve více lidech. Všichni jsou společně pohlceni hudbou. Každý odvede svou část práce, aby z toho vzniklo něco většího, pokud chceš. Ta nejotravnější část na tom je, že to časem musí skončit.

Ke které z kapel, jež si založil nebo v nich hraješ, máš nejvřelejší vztah?

Tak to je pěkně neférová otázka! Haha. Miluju hraní ve všech těch kapelách, jinak bych to přece nedělal. Jsme krom společného hraní přátelé, nikdy bych si nemohl vybrat, kterou kapelu mám nejraději.

Co právě posloucháš za kapely?

Teď poslouchám třeba Vacation, Sweet Reaper, Massenger, A Giant Dog, Radioactivity nebo DFMK. Jo, tyhle kapely pořád.

Co si myslíš o kauze NOFX a jejich vtipkování o střeleckém útoku v Las Vegas z roku 2017 a následných zrušených koncert v US?

Nepřemýšlím o nich. Vůbec.

Jakou máš rád literaturu?

Knihy s velkými obrázky, možná s draky, kouzly nebo něčím takovým.

Čteš třeba hudební ziny nebo životopisy hudebníků?

Ne, mám desetiletého syna – čtu mu jeho knížky a kontroluju domácí úkoly. Poslední dobou čtu akorát tak školní sračky. Možná kdybych byl lepší kytarista, četl bych například magazín Guitar Player nebo něco takového, ale mám nulový zájem být dokonalým hudebníkem. Chci prostě dělat bordel!

Co máš rád na ježdění s kapelou po světě? Čeho vtipného nebo zvláštního sis všiml na turné po Evropě? Pamatuješ si nějakou příhodu z hraní v České republice?

Miluju čas, strávený s přáteli, cestování, potkávání lidí a to, když si můžu během večera tak na půl hodiny zahrát. Pak se odjebat na další koncert. Řekl bych, že Česká republika, a konkrétně Praha, je mým velmi oblíbeným místem. Myslím na kámoše, jako jsou třeba Velkej a Malej Aleš, týpky z Nomads of Prague, klub 007 a Moniku, Újezd a Houlu. Je to šílený, protože na turné nikdy nepiju, nejedu mejdany. Nevím proč, těžko říct, ale když jsem v Praze, tak se vždycky hrozně zruším!!

Tony Youngfield

Sometimes antisocial, always antifascist. Sailor of rock'n'roll since 2007, journalist since 2013. DJ Tony Looney Drill since 2018. You have no right to know anything more about me.

Související

Back to top button